Firmy (nájdených 1 firiem)

Mário Mikulášik

Adresa
SNP 19/74, 956 41 Uhrovec
E-mail
email  
Telefón
+421905838993

Revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob, plynových zariadení. Vzdelávanie a výchova BOZP. Repase, nastavovanie poistných ventilov.

Produkty (nájdených 131 produktov)

logo

Odborné skúšky a revízie

Poskytujeme služby v obore odborných skúšok a revízií.

Výroba rozvádzačov

Výroba rozvádzačov

Výroba rozvádzačov, riadiacich pultov, skríň a iné. Vystavenie osvedčenia o vykonaní kusovej skúšky a vyhlásenia o zhode.

Servis plynových kotlov

Servis plynových kotlov

Servis plynových kotlov, plynových kachieľ, ohrievačov vody, v záruke aj po záruke. Spúšťanie.

Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie

Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie

Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie na všetkých úrovniach projektu, predovšetkým projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, vykonávacie projekty, projekty skutočného vyhotovenia. Spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o.zabezpečuje odborné služby v oblasti investičnej výstavby, predovše...

Výkon činnosti stavebného dozoru

Výkon činnosti stavebného dozoru

Spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o.zabezpečuje odborné služby v oblasti investičnej výstavby, predovšetkým projektový management, ktorý zabezpečuje komplexné riadenie projektu od akvizície pozemku, cez prípadové štúdie, vybavenie povolení až po samotnú výstavbu a odovzdanie projektu do užívania konečnému ...

Logo firmy

Servis výťahov

Ponúkame záručný a pozáručný servis, vyprosťovanie osôb zabezpečené non-stop, opravy a mazania, odborné skúšky ale aj odborné prehliadky.

Odborné prehlidky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov

Odborné prehlidky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov

OPaS el. zariadení a bleskozvodov NN v budovách triedy AE2. Realziácia následných opráv po zistených závadách.

Plynové zariadenia

Revízie a skúšky plynových zariadení. Montáž a opravy plynových zariadení.

 • Lokalita: Nitra
 • Telefón: 00421903230683

Plynové zariadenia

Revízie a skúšky plynových zariadení. Montáž a opravy plynových zariadení.

 • Lokalita: Nitra
 • Telefón: 00421903230683

Plynové zariadenia

Revízie a skúšky plynových zariadení. Montáž a opravy plynových zariadení.

 • Lokalita: Nitra
 • Telefón: 00421903230683
Skúšky elektrických zariadení

Skúšky elektrických zariadení

Medzi ďalšie služby patrí zhotovanie realizačnej projektovej dokumentácia a odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení do 1000V.

Revízie elektrických zariadení

Revízie elektrických zariadení

Zabezpečujeme odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení do 52 kW.

Inžinierska činnosť pri získavaní povolení súvisiacich so stavbou

Inžinierska činnosť pri získavaní povolení súvisiacich so stavbou

Inžinierska činnosť pri získavaní povolení súvisiacich so stavbou (EIA, ÚR, SP a kolaudácia). Spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o.zabezpečuje odborné služby v oblasti investičnej výstavby, predovšetkým projektový management, ktorý zabezpečuje komplexné riadenie projektu od akvizície pozemku, cez prípadové...

Projektový management

Projektový management

Riadenie projektu po stránke technickej, časovej, kvalitatívnej a finančnej. Spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o.zabezpečuje odborné služby v oblasti investičnej výstavby, predovšetkým projektový management, ktorý zabezpečuje komplexné riadenie projektu od akvizície pozemku, cez prípadové štúdie, vybaveni...

Zabezpečenie generálnych stavebných dodávok

Zabezpečenie generálnych stavebných dodávok

Spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o.zabezpečuje odborné služby v oblasti investičnej výstavby, predovšetkým projektový management, ktorý zabezpečuje komplexné riadenie projektu od akvizície pozemku, cez prípadové štúdie, vybavenie povolení až po samotnú výstavbu a odovzdanie projektu do užívania konečnému ...

Laboratórne služby

Laboratórne služby

Naša spoločnosť Vám ponúka: • Laboratórne služby (akreditované SNAS podľa ISO/IEC 17025:2005): skúšanie a analýzy vzoriek a materiálov: požívatín, potravín a krmív, všetkých druhov vôd, farmaceutických surovín a liečiv, chemických látok a priemyselných výrobkov, hnojív, odpadov, pôd a geologic...

 • Cena: podľa objednávky
 • Lokalita: Spišská Nová Ves
 • Telefón: +421534424740
 • Web: http://www.elsro.sk
Bytový vodomer

Vodomery, dodávky, kalibrácia, overovanie

Dodávka a montáž vodomerov, návrh optimálneho riešenia podľa požiadavok zákazníka s odpočtom a rozúčtovaním spotreby vody, zhotovovanie realizačnej projektovej dokumentácie, odborné prehliadky, skúšky elektrických zariadení do 1000V.

Plynové zariadenia

Revízie a skúšky plynových zariadení. Montáž a opravy plynových zariadení.

 • Lokalita: Nitra
 • Telefón: 00421903230683

Plynové zariadenia

Revízie a skúšky plynových zariadení. Montáž a opravy plynových zariadení.

 • Lokalita: Nitra
 • Telefón: 00421903230683

Revízie a skúšky elektro

Skúšky a revízie elektrických zariadení. Stačí nás osloviť a pomôžeme i vám.

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Radošovce
 • Telefón: +421949372957
Odborné skúšky a prehliadky (revízie) plynových zariadení

Odborné skúšky a prehliadky (revízie) plynových zariadení

Volám sa Róbert Földes, som konateľom firmy Földes-RaLS s.r.o., ul. E.B. Lukáča 36/3, 945 01 Komárno. Dovoľte aby som Vám predstavil našu firmu a ponúkol naše služby. Naša s.r.o. vznikla v roku 2006. Pracujeme na celom území Slovenska. Vykonávame služby: - odborných skúšok a prehliadok (re...

 • Lokalita: Komárno
Kurzy

Kurzy

Prípravné kurzy na úradné skúšky a periodické skúšky (po dvoch rokoch) pre úradných zváračov podľa STN EN 287 – 1.

 • Lokalita: Banská Bystrica
Odborné prehliadky elektrického zariadenia

Odborné prehliadky elektrického zariadenia

Ponúkame Vám odborné prehliadky a odborné skúšky elektrického zariadenia, odstraňovanie závad z odborných prehliadok a skúšok a tiež pravidelnú údržbu elektrického zariadenia.

 • Lokalita: Bratislava - Karlova Ves
Logo firmy

Projektová a poradenská činnosť

Firma ponúka projektové dokumentácie, poradenskú a konzultačnú činnosť a tiež odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení (inštalácií) všetkých druhov objektov.

 • Lokalita: Humenné
Revízie a skúšky

Revízie a skúšky

Firma ponúka a zabezpečuje revízie a skúšky tlakových, plynových, zdvíhacích a elektrických zariadení.

 • Lokalita: Levice
Logo firmy

Odborné skúšky

Súčasťou služieb firmy sú aj odborné skúšky a školenia žeriavnikov, viazačov bremien a obslúh mobilných plošín. Všetky úradné skúšky mechanizmov a zariadení, ako aj obslúh sa pravidelne vykonávajú v spolupráci s Technickou inšpekciou v Košiciach.

 • Lokalita: Kendice
Technické revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky pre tlakové zariadenia

Technické revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky pre tlakové zariadenia

Vykonávame technické revízie, odborné prehliadky, odborné skúšky pre rôzne tlakové zariadenia - tlakové nádoby a kotle, regulačné stanice plynu a rozvody plynu. výnimkou nie sú tlakové skúšky a skúšky tesnosti. Súčasťou sú i pravidelné prehliadky kotlov a tlakových zariadení, či meranie emisií plyno...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Pezinok
Popis obrázku

Komplexné služby v oblasti výroby z nerezovej a uhlíkovej ocele

Technos, a.s. je inžiniersko-dodávateľská spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti výroby z nerezovej a uhlíkovej ocele. Ponúka vlastné konštrukčné riešenia, vypracovanie projektu, výkresovej a projektovej dokumentácie, technologického postupu, výrobu, skúšky (PKV a KV), certifikáciu, ...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Hronec
Revíze

Revíze

Vykonávame odborné skúšky a prehliadky (revízie) plynových, tlakových zariadení východzích aj periodických, podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. Vypracovávanie miestnych prevádzkových predpisov a revíznych kníh.

 • Lokalita: Dolný Kubín
Logo firmy

Kontroling a merania

V ponuke kontrola zhutnenia zemín a sypanín pre dopravné a pozemné stavby, geotechnický monitoring, zaťažovacie skúšky mikropilót aj veľkopriemerových pilót a tiež ontrolné a preukazné skúšky zemných kotiev.

 • Lokalita: Žilina
Logo firmy

Rekonštrukcie, opravy, revízie

Ponúkame Vám rekonštrukcie, opravy či revízie vyhradených plynových zariadení odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení a tiež vykonanie stavieb a poddodávok.

 • Lokalita: Golianovo
Logo firmy

Technické poradenstvo

Medzi služby firmy patrí aj kompletné technické poradenstvo. Rovnako ponúka aj odborné prehliadky a skúšky.

 • Lokalita: Bratislava
Logo firmy

Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení

Ak vlastníte nejaké zdvíhacie zariadenia, firma sa postará o ich servis a odbornú dôkladnú prehliadku v zmysle zákona a vyhlášky o tom

 • Lokalita: Kendice
Komplexné služby v oblasti budovania energetických zdrojov

Komplexné služby v oblasti budovania energetických zdrojov

Ponúkame nasledovné práce a služby...Defektoskopické práce: magnetická metóda prášková a kapilárne metódy; montáž teplovodov, horúcovodov, parovodov, rozvodov vody, kanalizačných rozvodov a ich rekonštrukcie. Opravy, rekonštrukcie a montáž vyhradených tlakových zariadení. Rekonštrukcie a montáž výme...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Bratislava
Oprava, servis a rekonštrukcia tvárniacich strojov

Oprava, servis a rekonštrukcia tvárniacich strojov

Základnou činnosťou našej firmy je oprava, servis a rekonštrukcia tvárniacich strojov - lisov. Súčasťou firmy je aj nákup a predaj použitých tvárniacich strojov ako aj predaj strojov po oprave. Stroje ponúkané našou firmou sú kvalitné a cenovo dostupné. Kvalitu opravy lisov zaručujú naši pracovníci ...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Seňa