Firmy (nájdených 216 firiem)

EL spol. s r.o.

Adresa
Radlinského 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves
E-mail
email  
Web
http://www.elsro.sk
Telefón
+421534424740

EL spol. s r.o. je súkromná firma založená v r. 1992. Zakladatelia firmy sú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v analytickej chémii, geochémii, environmentálnej chémii, biochémii, biológii a geológii. V priebehu niekoľkých rokov svojej existencie firma postupne diverzifikovala a rozšírila aktivity...

BALMIK s. r. o.

Adresa
Topoľová 781/5, 018 51 Nová Dubnica
E-mail
email  
Web
http://www.balmik.sk
Telefón
+421905182328, +421911830977

Sme spoločnosť, ktorá má dlhé a bohaté skúsenosti v oblasti elektromontážnych prác a elektroinštalácie. Tiež Vám ponúkame revízie elektrických zariadení, projekty elektroinštalácií, technologické projekty, konštrukciu elektrických zariadení a strojov, generálne opravy strojových zariadení.

Elšpec H.L., s.r.o.

Adresa
Nitrianska 115, 940 67 Nové Zámky
E-mail
email  
Web
http://www.elspec.sk/
Telefón
+421907718784

Elšpec H.L. s.r.o. je oprávnená vzdelávacia organizácia v oblasti ochrany práce v zmysle zák. 125/2006 Z.z. Poskytujeme vzdelávacie služby v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z.,vyhl. č. 356/2007 Z.z. a zák. č. 124/2006 Z.z. Organizujeme odborné prípravy (školenia) pre elektrotechnikov §21-§24, pracovníkov...

Fan group s.r.o.

Revízny technik.Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených techni...

JTB, s. r. o.

Naša spoločnosť ponúka odborné prehliadky, odborné skúšky a revízie vy...

K-KONTROL, spol. s r.o.

Komplexná realizácia technologických celkov a ich častí. Výroba, mont...

Cerot, s.r.o. skúšobné laboratórium

CEROT SKTC-144, Notified Body 1298 Slovenské testovacie a certifikačn...

GEOTIP, s. r. o.

GEOTIP, s. r. o. je odborná realizačná a konzultačná spoločnosť s pôso...

MODACO s.r.o.

Spoločnosť sa zaoberá predajom, montážou a servisom vykurovacej techni...

INSET s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Monitoring, diagnostika, zaťažovacie skúšky a prieskum stavebných konš...

Ladislav Zápalka

Ponúkam elektromontážne práce, revízie, revízne skúšky a elektro práce...

Ing. Miroslav Sochna

Skúšky a revízie plynových a tlakových zařízení.

FIP s. r. o.

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických za...

Ladislav Zárecký

Zabezpečíme kvalitne a na úrovni kompletnú starostlivosť o kanalizácie...

ARMONT PLUS, s. r. o.

Zabezpečovacie a kamerové systémy, verejné osvetlenia, odborné prehlia...

Miroslav Baláž ELEKTRIC

Elektroinštalačné práce, bleskozvody, elektrické kúrenie, prípojky nn,...

Stanislav Kukla Elektrik s.f.

Projekty elektrických zariadení a bleskozvodov, odborné prehliadky a s...

REVIZ.EZ s.r.o.

Ponúkame elektroinštalácie do 1000V, odborné prehliadky a skúšky (reví...

PS ELEKTRO, s.r.o.

Projekty elektro OPaOS elektro (revízie) Montáž a oprava elektroinšt...

Pavol Oravec - REKOM

Odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení, Revízie p...

BONEPO, s.r.o.

Odborné prehliadky, odborné skúšky, revízia a oprava plynových zariade...

Ing. Michal Gašper - montáž technológie

Revízia, odborné prehliadky, odborné skúšky, servis: tlakových zariade...

ECOM - Tech, spol. s r.o.

Inžinierska činnosť v tepelnej technike a v energetike. Odborné prehli...

Plynári s. r. o.

Služby: - montáž plynových prípojok, montáž plynových domových rozvod...

Ján Fabian

Služby: - elektromontáž - údržba - oprava, revízie elektro zariade...

DIAFAN, s.r.o.

Firma vykonáva projektovanie, montáž, opravu, údržbu, odborné prehliad...

Rudolf Filip - ELPROM

Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení. Odborné prehliadky a od...

Marek Homola

Služby: - kompletné elektroinštalačné práce - elektrotechnik špe...

Tara spol. s r.o.

Tara spol. s r.o., Senica - Elektromontáže, dodávky, skúšky a servis e...

ELTON , drustvo

Služby: - projektová činnosť - odborné prehliadky a odborné skúšky e...

Elme s.r.o.

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických z...

Róbert Zátopek - SIMIKA

Poskytujem elektromontážne práce, odborné prehliadky a skúšky vyhraden...

PELV, s.r.o.

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, projektova...

UNIMONT ČAJKOV, spol. s r.o.

Montáž a opravy plynových zariadení, revízie a skúšky kotlov a tlakový...

FÖLDES - RaLS s.r.o.

Odborné skúšky a prehliadky plynových zariadení - plynový kotol, plyno...

Elektro - Kačurák s.r.o.

Služby: - revízie - odborné prehliadky elektrických zariadení - odb...

SETING Bratislava, spol. s r.o.

SETING Bratislava, spol. s r.o., Bratislava - Výstavba a rekonštrukcia...

Mário Mikulášik

Revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob, plynových z...

Jozef Svýba

Odborné prehliadky, odborné skúšky-revízie,montáž,údržba,opravy,servis...

OGASS s.r.o.

Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, ručn...

PRESCONT, s.r.o.

PRESCONT, s.r.o., Porúbka - Montáž, skúšky a revízie vyhradených tlako...

ŠAH Strojservis s.r.o.

Oprava zdvíhacej techniky, žeriavy ( nie autožeriavy). Montáž , servis...

REVIMONT - DG, s.r.o.

Prehliadky, kontroly, skúšky a revízie tlakových zariadení, kotlov, ko...

KREMIX plus, s.r.o.

Správa a údržba nehnuteľností - obstarávanie služieb spojených so sprá...

ELDOM s.r.o.

Služby: - opravy, montáže, rekonštrukcie elektrických zariadení a bl...

Ing. Radomír ROHÁČ-MONTREZ

odborné prehliadky a skúšky EZ a bleskozvodov, elektromontážne práce,

Dronzek Eduard

Odborné prehliadka a odborné skúšky plynových zariadení.

Jozef Nagy REVNA - el.

Revízia a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov.

SELV, s.r.o.

Skúšky, opravy, montáže, rekonštrukcie výťahov a elektrických zariaden...

Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD

Oprava elektrických zariadení, elektroinštalácií a bleskozvodov. Oprav...

Produkty (nájdených 130 produktov)

Revízny technik

Revízny technik

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických. Pre viac informácii a ponuku našich služieb nás neváhajte kontaktovať. Mobil:0903/729 525, e-mail: pfoptik@gmail.com

Výťahy - servis, odborné prehliadky a odborné skúšky

Výťahy - servis, odborné prehliadky a odborné skúšky

Poskytujeme kompletný servis výťahov v základnej, rozšírenej a komplexnej ponuke. Určení pracovníci na vykonávanie servisu sú vybavení servisnými vozidlami s potrebnými náhradnými dielami. Uvedenú činnosť zabezpečujeme pracovníkmi s dobrými odbornými znalosťami s príslušnou kvalifikáciou, dávajúcich...

Laboratórne služby

Laboratórne služby

Naša spoločnosť Vám ponúka: • Laboratórne služby (akreditované SNAS podľa ISO/IEC 17025:2005): skúšanie a analýzy vzoriek a materiálov: požívatín, potravín a krmív, všetkých druhov vôd, farmaceutických surovín a liečiv, chemických látok a priemyselných výrobkov, hnojív, odpadov, pôd a geologic...

 • Cena: podľa objednávky
 • Lokalita: Spišská Nová Ves
 • Telefón: +421534424740
 • Web: http://www.elsro.sk
Bytový vodomer

Vodomery, dodávky, kalibrácia, overovanie

Dodávka a montáž vodomerov, návrh optimálneho riešenia podľa požiadavok zákazníka s odpočtom a rozúčtovaním spotreby vody, zhotovovanie realizačnej projektovej dokumentácie, odborné prehliadky, skúšky elektrických zariadení do 1000V.

Odborné prehliadky a odborné skúšky

Odborné prehliadky a odborné skúšky

Vyhradených technických zariadení elektrických VN a NN, vyhradených technických zariadení plynových, vyhradených technických zariadení tlakových, vyhradených technických zariadení zdvíhacích a výťahov, revízie hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov, revízie komínov.

Skúšky elektrických zariadení

Skúšky elektrických zariadení

Medzi ďalšie služby patrí zhotovanie realizačnej projektovej dokumentácia a odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení do 1000V.

Revízna činnosť - odborné prehliadky a odborné skúšky Ez

Revízna činnosť - odborné prehliadky a odborné skúšky Ez

Ponúkame svojim zákazníkom v tejto oblasti komplexný profesionálny servis podložený dlhoročnými skúsenosťami - výkon revízie elektrických zariadení - odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 22 kV v objektoch triedy A bez nebezpečenstva a triedy B s nebezpečenstvom výbuchu.

Revízie elektrických zariadení

Revízie elektrických zariadení

Zabezpečujeme odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení do 52 kW.

 • Lokalita: Dubnica nad Váhom

Dodávka, montáž a revízie bleskozvodov

Ponúkame dodávku, montáž a revízie bleskozvodov (odborné skúšky a prehliadky bleskozvodov).

 • Lokalita: Trnava
Revízny technik

Revízny technik

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických. Pre viac informácii a ponuku našich služieb nás neváhajte kontaktovať. Mobil:0903/729 525, e-mail: pfoptik@gmail.com

 • Lokalita: Naháč
Revízny technik

Revízny technik

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických. Pre viac informácii a ponuku našich služieb nás neváhajte kontaktovať. Mobil:0903/729 525, e-mail: pfoptik@gmail.com

 • Lokalita: Naháč
Montáž, opravy a servis LPG

Montáž, opravy a servis LPG

Montáž, opravy, servis, skúšky a technické kontroly plynového zariadenia na LPG.

 • Lokalita: Lastomír
Výroba rozvádzačov

Výroba rozvádzačov

Výroba rozvádzačov, riadiacich pultov, skríň a iné. Vystavenie osvedčenia o vykonaní kusovej skúšky a vyhlásenia o zhode.

 • Lokalita: Žihárec
Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie

Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie

Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie na všetkých úrovniach projektu, predovšetkým projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, vykonávacie projekty, projekty skutočného vyhotovenia. Spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o.zabezpečuje odborné služby v oblasti investičnej výstavby, predovše...

 • Lokalita: Bratislava
Výkon činnosti stavebného dozoru

Výkon činnosti stavebného dozoru

Spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o.zabezpečuje odborné služby v oblasti investičnej výstavby, predovšetkým projektový management, ktorý zabezpečuje komplexné riadenie projektu od akvizície pozemku, cez prípadové štúdie, vybavenie povolení až po samotnú výstavbu a odovzdanie projektu do užívania konečnému ...

 • Lokalita: Bratislava
Logo firmy

Kontroling a merania

V ponuke kontrola zhutnenia zemín a sypanín pre dopravné a pozemné stavby, geotechnický monitoring, zaťažovacie skúšky mikropilót aj veľkopriemerových pilót a tiež ontrolné a preukazné skúšky zemných kotiev.

 • Lokalita: Žilina
Logo firmy

Rekonštrukcie, opravy, revízie

Ponúkame Vám rekonštrukcie, opravy či revízie vyhradených plynových zariadení odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení a tiež vykonanie stavieb a poddodávok.

 • Lokalita: Golianovo
Logo firmy

Technické poradenstvo

Medzi služby firmy patrí aj kompletné technické poradenstvo. Rovnako ponúka aj odborné prehliadky a skúšky.

 • Lokalita: Bratislava
Technické revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky pre tlakové zariadenia

Technické revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky pre tlakové zariadenia

Vykonávame technické revízie, odborné prehliadky, odborné skúšky pre rôzne tlakové zariadenia - tlakové nádoby a kotle, regulačné stanice plynu a rozvody plynu. výnimkou nie sú tlakové skúšky a skúšky tesnosti. Súčasťou sú i pravidelné prehliadky kotlov a tlakových zariadení, či meranie emisií plyno...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Pezinok
Popis obrázku

Komplexné služby v oblasti výroby z nerezovej a uhlíkovej ocele

Technos, a.s. je inžiniersko-dodávateľská spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti výroby z nerezovej a uhlíkovej ocele. Ponúka vlastné konštrukčné riešenia, vypracovanie projektu, výkresovej a projektovej dokumentácie, technologického postupu, výrobu, skúšky (PKV a KV), certifikáciu, ...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Hronec
Odborné prehliadky, revízne činnosti a skúšky zariadení bez obmedzenia napätia

Odborné prehliadky, revízne činnosti a skúšky zariadení bez obmedzenia napätia

Ponúkame odborné prehliadky, revízne činnosti a skúšky el. zariadení bez obmedzenia napätia.

 • Lokalita: Lozorno
Odborné prehlidky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov

Odborné prehlidky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov

OPaS el. zariadení a bleskozvodov NN v budovách triedy AE2. Realziácia následných opráv po zistených závadách.

 • Lokalita: Sečovce
Revízny technik

Revízny technik

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických. Pre viac informácii a ponuku našich služieb nás neváhajte kontaktovať. Mobil:0903/729 525, e-mail: pfoptik@gmail.com

 • Lokalita: Naháč
Revízny technik

Revízny technik

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických. Pre viac informácii a ponuku našich služieb nás neváhajte kontaktovať. Mobil:0903/729 525, e-mail: pfoptik@gmail.com

 • Lokalita: Naháč
logo

Odborné skúšky a revízie

Poskytujeme služby v obore odborných skúšok a revízií.

 • Lokalita: Prievidza
Kurzy

Kurzy

Prípravné kurzy na úradné skúšky a periodické skúšky (po dvoch rokoch) pre úradných zváračov podľa STN EN 287 – 1.

 • Lokalita: Banská Bystrica
Inžinierska činnosť pri získavaní povolení súvisiacich so stavbou

Inžinierska činnosť pri získavaní povolení súvisiacich so stavbou

Inžinierska činnosť pri získavaní povolení súvisiacich so stavbou (EIA, ÚR, SP a kolaudácia). Spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o.zabezpečuje odborné služby v oblasti investičnej výstavby, predovšetkým projektový management, ktorý zabezpečuje komplexné riadenie projektu od akvizície pozemku, cez prípadové...

 • Lokalita: Bratislava
Projektový management

Projektový management

Riadenie projektu po stránke technickej, časovej, kvalitatívnej a finančnej. Spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o.zabezpečuje odborné služby v oblasti investičnej výstavby, predovšetkým projektový management, ktorý zabezpečuje komplexné riadenie projektu od akvizície pozemku, cez prípadové štúdie, vybaveni...

 • Lokalita: Bratislava
Zabezpečenie generálnych stavebných dodávok

Zabezpečenie generálnych stavebných dodávok

Spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o.zabezpečuje odborné služby v oblasti investičnej výstavby, predovšetkým projektový management, ktorý zabezpečuje komplexné riadenie projektu od akvizície pozemku, cez prípadové štúdie, vybavenie povolení až po samotnú výstavbu a odovzdanie projektu do užívania konečnému ...

 • Lokalita: Bratislava
Odborné prehliadky elektrického zariadenia

Odborné prehliadky elektrického zariadenia

Ponúkame Vám odborné prehliadky a odborné skúšky elektrického zariadenia, odstraňovanie závad z odborných prehliadok a skúšok a tiež pravidelnú údržbu elektrického zariadenia.

 • Lokalita: Bratislava - Karlova Ves
Logo firmy

Servis výťahov

Ponúkame záručný a pozáručný servis, vyprosťovanie osôb zabezpečené non-stop, opravy a mazania, odborné skúšky ale aj odborné prehliadky.

 • Lokalita: Bratislava
Revízie a skúšky

Revízie a skúšky

Firma ponúka a zabezpečuje revízie a skúšky tlakových, plynových, zdvíhacích a elektrických zariadení.

 • Lokalita: Levice
Oprava, servis a rekonštrukcia tvárniacich strojov

Oprava, servis a rekonštrukcia tvárniacich strojov

Základnou činnosťou našej firmy je oprava, servis a rekonštrukcia tvárniacich strojov - lisov. Súčasťou firmy je aj nákup a predaj použitých tvárniacich strojov ako aj predaj strojov po oprave. Stroje ponúkané našou firmou sú kvalitné a cenovo dostupné. Kvalitu opravy lisov zaručujú naši pracovníci ...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Seňa
Elektrotechnické zariadenia

Elektrotechnické zariadenia

Sme obchodno - montážna organizácia, ktorej nosnou oblasťou podnikateľskej činnosti sú dodávky, montáž,odborné prehliadky a odborné skúšky elektrotechnických zariadení vrátane servisu a ostatných služieb v tejto oblasti. Vedenie spoločnosti si hneď od založenia stanovilo medzi prvoradé ciele vybudov...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Bratislava
Montážna činnosť

Montážna činnosť

Montáž strojov, zariadení, technologických celkov, oceľových konštrukcií, elektro montáž, meranie a regulácia riadiaceho mechanizmu, skúšky zariadení pri montáži – nedeštruktívne skúšky, predkomplexné a komplexné skúšky zariadení, individuálne skúšky, zaškolenie obsluhy.

 • Cena: Cena ponuky
 • Lokalita: Hronec