Firmy (nájdených 212 firiem)

EL spol. s r.o.

Adresa
Radlinského 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves
E-mail
email  
Web
http://www.elsro.sk
Telefón
+421534424740

EL spol. s r.o. je súkromná firma založená v r. 1992. Zakladatelia firmy sú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v analytickej chémii, geochémii, environmentálnej chémii, biochémii, biológii a geológii. V priebehu niekoľkých rokov svojej existencie firma postupne diverzifikovala a rozšírila aktivity...

REVIZ.EZ s.r.o.

Adresa
Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa
E-mail
email  
Web
http://www.reviz-ez.sk
Telefón
+421905797788

Ponúkame elektroinštalácie do 1000V, odborné prehliadky a skúšky (revízie elektro) VTZ E, (revízie bleskozvod) VTZ BZ, projektovanie elektrických zariadení (elektroinštalácie, bleskozvody), montáž domových vrátnikov a prístupových systémov, montáž a servis zabezpečovacích systémov Jablotron.

Elme s.r.o.

Adresa
Petőfiho 158/14, 935 62 Pohronský Ruskov
E-mail
email  
Telefón
+421905966975

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení v rozsahu : technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických elektrických zariadení. Poradenstvo – prá...

Miroslav Hatala - ELKONEKT

Adresa
Gejzu Dusíka 2818/48, 917 01 Trnava
E-mail
email  
Web
www.elkonekt.sk
Telefón
+421910851111

Elektromontáže - silnoprúd, slaboprúd, štrukturovaná kabeláž, bleskozvody Oprava, údržba a rekonštrukcia ele. zariadení do 1000V vrátane bleskozvodov Odborné Priehliadky a Skúšky VTZ - elektrických Projektovanie elektro NN Údržba VN trafostaníc

BALMIK s. r. o.

Adresa
Topoľová 781/5, 018 51 Nová Dubnica
E-mail
email  
Web
http://www.balmik.sk
Telefón
+421905182328, +421911830977

Sme spoločnosť, ktorá má dlhé a bohaté skúsenosti v oblasti elektromontážnych prác a elektroinštalácie. Tiež Vám ponúkame revízie elektrických zariadení, projekty elektroinštalácií, technologické projekty, konštrukciu elektrických zariadení a strojov, generálne opravy strojových zariadení.

Elšpec H.L., s.r.o.

Adresa
Nitrianska 115, 940 67 Nové Zámky
E-mail
email  
Web
http://www.elspec.sk/
Telefón
+421356400319, +421905803079, +421908091778

Elšpec H.L. s.r.o. je oprávnená vzdelávacia organizácia v oblasti ochrany práce v zmysle zák. 125/2006 Z.z. Poskytujeme vzdelávacie služby v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z.,vyhl. č. 356/2007 Z.z. a zák. č. 124/2006 Z.z. Organizujeme odborné prípravy (školenia) pre elektrotechnikov §21-§24, pracovníkov...

K-KONTROL, spol. s r.o.

Komplexná realizácia technologických celkov a ich častí. Výroba, mont...

Cerot, s.r.o. skúšobné laboratórium

CEROT SKTC-144, Notified Body 1298 Slovenské testovacie a certifikačn...

GEOTIP, s. r. o.

GEOTIP, s. r. o. je odborná realizačná a konzultačná spoločnosť s pôso...

MODACO s.r.o.

Spoločnosť sa zaoberá predajom, montážou a servisom vykurovacej techni...

INSET s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Monitoring, diagnostika, zaťažovacie skúšky a prieskum stavebných konš...

Ing. Miroslav Sochna

Skúšky a revízie plynových a tlakových zařízení.

FIP s. r. o.

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických za...

ARMONT PLUS, s. r. o.

Zabezpečovacie a kamerové systémy, verejné osvetlenia, odborné prehlia...

Ladislav Zárecký

Zabezpečíme kvalitne a na úrovni kompletnú starostlivosť o kanalizácie...

Stanislav Kukla Elektrik s.f.

Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení; montáž, údržba a o...

Miroslav Baláž ELEKTRIC

Elektroinštalačné práce, bleskozvody, elektrické kúrenie, prípojky nn,...

PS ELEKTRO, s.r.o.

Revizie elektrickych zariadeni, montaz elektrickych zariadeni, projekt...

BONEPO, s.r.o.

Odborné prehliadky, odborné skúšky, revízia a oprava plynových zariade...

Pavol Oravec - REKOM

Odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení, Revízie p...

Ing. Peter Fančovič, PF optik

Revízny technik.Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených techni...

ECOM - Tech, spol. s r.o.

Inžinierska činnosť v tepelnej technike a v energetike. Odborné prehli...

Plynári s. r. o.

Služby: - montáž plynových prípojok, montáž plynových domových rozvod...

Ján Fabian

Služby: - elektromontáž - údržba - oprava, revízie elektro zariade...

DIAFAN, s.r.o.

Firma vykonáva projektovanie, montáž, opravu, údržbu, odborné prehliad...

Mário Mikulášik

Revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob, plynových z...

PELV, s.r.o.

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, projektova...

Rudolf Filip - ELPROM

Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení. Odborné prehliadky a od...

JTB, s. r. o.

Naša spoločnosť ponúka odborné prehliadky, odborné skúšky a revízie vy...

Marek Homola

Služby: - kompletné elektroinštalačné práce - elektrotechnik špe...

Tara spol. s r.o.

Tara spol. s r.o., Senica - Elektromontáže, dodávky, skúšky a servis e...

ELTON , drustvo

Služby: - projektová činnosť - odborné prehliadky a odborné skúšky e...

UNIMONT ČAJKOV, spol. s r.o.

Montáž a opravy plynových zariadení, revízie a skúšky kotlov a tlakový...

FÖLDES - RaLS s.r.o.

Odborné skúšky a prehliadky plynových zariadení - plynový kotol, plyno...

SETING Bratislava, spol. s r.o.

SETING Bratislava, spol. s r.o., Bratislava - Výstavba a rekonštrukcia...

Elektro - Kačurák s.r.o.

Služby: - revízie - odborné prehliadky elektrických zariadení - odb...

Jozef Svýba

Odborné prehliadky, odborné skúšky-revízie,montáž,údržba,opravy,servis...

KREMIX plus, s.r.o.

Správa a údržba nehnuteľností - obstarávanie služieb spojených so sprá...

OGASS s.r.o.

Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, ručn...

PRESCONT, s.r.o.

PRESCONT, s.r.o., Porúbka - Montáž, skúšky a revízie vyhradených tlako...

ŠAH Strojservis s.r.o.

Oprava zdvíhacej techniky, žeriavy ( nie autožeriavy). Montáž , servis...

ELDOM s.r.o.

Služby: - opravy, montáže, rekonštrukcie elektrických zariadení a bl...

Ing. Radomír ROHÁČ-MONTREZ

odborné prehliadky a skúšky EZ a bleskozvodov, elektromontážne práce,

Dronzek Eduard

Odborné prehliadka a odborné skúšky plynových zariadení.

Jozef Nagy REVNA - el.

Revízia a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov.

Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD

Oprava elektrických zariadení, elektroinštalácií a bleskozvodov. Oprav...

SELV, s.r.o.

Skúšky, opravy, montáže, rekonštrukcie výťahov a elektrických zariaden...

Výťahy v.o.s.

Kompletná starostlivosť o výťahy, prehliadky,opravy,skúšky,rekonštrukc...

Ing. Jozef Šimko EL.REVÍZIE

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky (revízie) elektric...

Replyn - Jozef Hlbočan

Ponúkame montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky plynových...

Produkty (nájdených 127 produktov)

logo

Odborné skúšky a revízie

Poskytujeme služby v obore odborných skúšok a revízií.

 • Lokalita: Prievidza
Odborné prehlidky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov

Odborné prehlidky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov

OPaS el. zariadení a bleskozvodov NN v budovách triedy AE2. Realziácia následných opráv po zistených závadách.

 • Lokalita: Sečovce
Revízny technik

Revízny technik

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických. Pre viac informácii a ponuku našich služieb nás neváhajte kontaktovať. Mobil:0903/729 525, e-mail: pfoptik@gmail.com

 • Lokalita: Senica
Revíze

Revíze

Vykonávame odborné skúšky a prehliadky (revízie) plynových, tlakových zariadení východzích aj periodických, podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. Vypracovávanie miestnych prevádzkových predpisov a revíznych kníh.

 • Lokalita: Dolný Kubín
Kurzy

Kurzy

Prípravné kurzy na úradné skúšky a periodické skúšky (po dvoch rokoch) pre úradných zváračov podľa STN EN 287 – 1.

 • Lokalita: Banská Bystrica
Inžinierska činnosť pri získavaní povolení súvisiacich so stavbou

Inžinierska činnosť pri získavaní povolení súvisiacich so stavbou

Inžinierska činnosť pri získavaní povolení súvisiacich so stavbou (EIA, ÚR, SP a kolaudácia). Spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o.zabezpečuje odborné služby v oblasti investičnej výstavby, predovšetkým projektový management, ktorý zabezpečuje komplexné riadenie projektu od akvizície pozemku, cez prípadové...

 • Lokalita: Bratislava
Projektový management

Projektový management

Riadenie projektu po stránke technickej, časovej, kvalitatívnej a finančnej. Spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o.zabezpečuje odborné služby v oblasti investičnej výstavby, predovšetkým projektový management, ktorý zabezpečuje komplexné riadenie projektu od akvizície pozemku, cez prípadové štúdie, vybaveni...

 • Lokalita: Bratislava
Zabezpečenie generálnych stavebných dodávok

Zabezpečenie generálnych stavebných dodávok

Spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o.zabezpečuje odborné služby v oblasti investičnej výstavby, predovšetkým projektový management, ktorý zabezpečuje komplexné riadenie projektu od akvizície pozemku, cez prípadové štúdie, vybavenie povolení až po samotnú výstavbu a odovzdanie projektu do užívania konečnému ...

 • Lokalita: Bratislava
Odborné prehliadky elektrického zariadenia

Odborné prehliadky elektrického zariadenia

Ponúkame Vám odborné prehliadky a odborné skúšky elektrického zariadenia, odstraňovanie závad z odborných prehliadok a skúšok a tiež pravidelnú údržbu elektrického zariadenia.

 • Lokalita: Bratislava - Karlova Ves
Logo firmy

Servis výťahov

Ponúkame záručný a pozáručný servis, vyprosťovanie osôb zabezpečené non-stop, opravy a mazania, odborné skúšky ale aj odborné prehliadky.

 • Lokalita: Bratislava
Revízie a skúšky

Revízie a skúšky

Firma ponúka a zabezpečuje revízie a skúšky tlakových, plynových, zdvíhacích a elektrických zariadení.

 • Lokalita: Levice
Popis obrázku

Komplexné služby v oblasti výroby z nerezovej a uhlíkovej ocele

Technos, a.s. je inžiniersko-dodávateľská spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti výroby z nerezovej a uhlíkovej ocele. Ponúka vlastné konštrukčné riešenia, vypracovanie projektu, výkresovej a projektovej dokumentácie, technologického postupu, výrobu, skúšky (PKV a KV), certifikáciu, ...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Hronec
Odborné prehliadky, revízne činnosti a skúšky zariadení bez obmedzenia napätia

Odborné prehliadky, revízne činnosti a skúšky zariadení bez obmedzenia napätia

Ponúkame odborné prehliadky, revízne činnosti a skúšky el. zariadení bez obmedzenia napätia.

 • Lokalita: Lozorno
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariedení

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariedení

Ponúkame odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariedení.

 • Lokalita: Spišská Nová Ves
Služby pre kúrenie - Odborné prehliadky, odborné skúšky a prevádzkové kontroly

Služby pre kúrenie - Odborné prehliadky, odborné skúšky a prevádzkové kontroly

Odborná prehliadka kotolne v zmysle Vyhl. 25/1984 Zb. Odborné prehliadky rozvodov, v zmysle Vyhl. 86/1978 Zb. Odborné prehliadky a skúšky horákov, v súlade STN 07 0703. Vonkajšie a vnútorné prehliadky teplovodných kotlov a tlakových nádob v súlade STN 69 0012.

 • Lokalita: Žilina
Revízie elektrických zariadení

Revízie elektrických zariadení

Zabezpečujeme odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení do 52 kW.

 • Lokalita: Dubnica nad Váhom

Dodávka, montáž a revízie bleskozvodov

Ponúkame dodávku, montáž a revízie bleskozvodov (odborné skúšky a prehliadky bleskozvodov).

 • Lokalita: Trnava
logo

Akreditované skúšobné laboratória

Skúšobné ekoanalytické laboratória LABEKO,s.r.o. vykonávajú laboratórne skúšky a analýzy: vôd – pitných, povrchových, podzemných, odpadových a osobitných vôd, závlahových, bazénových, stolových a minerálnych, odpadov, zemín, kalov a sedimentov, priemyselných kompostov, kovových materiálov – kovy, zl...

 • Lokalita: Piešťany
Montáž, opravy a servis LPG

Montáž, opravy a servis LPG

Montáž, opravy, servis, skúšky a technické kontroly plynového zariadenia na LPG.

 • Lokalita: Lastomír
Servis plynových kotlov

Servis plynových kotlov

Servis plynových kotlov, plynových kachieľ, ohrievačov vody, v záruke aj po záruke. Spúšťanie.

 • Lokalita: Imeľ
Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie

Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie

Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie na všetkých úrovniach projektu, predovšetkým projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, vykonávacie projekty, projekty skutočného vyhotovenia. Spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o.zabezpečuje odborné služby v oblasti investičnej výstavby, predovše...

 • Lokalita: Bratislava
Výkon činnosti stavebného dozoru

Výkon činnosti stavebného dozoru

Spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o.zabezpečuje odborné služby v oblasti investičnej výstavby, predovšetkým projektový management, ktorý zabezpečuje komplexné riadenie projektu od akvizície pozemku, cez prípadové štúdie, vybavenie povolení až po samotnú výstavbu a odovzdanie projektu do užívania konečnému ...

 • Lokalita: Bratislava
Logo firmy

Kontroling a merania

V ponuke kontrola zhutnenia zemín a sypanín pre dopravné a pozemné stavby, geotechnický monitoring, zaťažovacie skúšky mikropilót aj veľkopriemerových pilót a tiež ontrolné a preukazné skúšky zemných kotiev.

 • Lokalita: Žilina
Logo firmy

Rekonštrukcie, opravy, revízie

Ponúkame Vám rekonštrukcie, opravy či revízie vyhradených plynových zariadení odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení a tiež vykonanie stavieb a poddodávok.

 • Lokalita: Golianovo
Logo firmy

Technické poradenstvo

Medzi služby firmy patrí aj kompletné technické poradenstvo. Rovnako ponúka aj odborné prehliadky a skúšky.

 • Lokalita: Bratislava
Technické revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky pre tlakové zariadenia

Technické revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky pre tlakové zariadenia

Vykonávame technické revízie, odborné prehliadky, odborné skúšky pre rôzne tlakové zariadenia - tlakové nádoby a kotle, regulačné stanice plynu a rozvody plynu. výnimkou nie sú tlakové skúšky a skúšky tesnosti. Súčasťou sú i pravidelné prehliadky kotlov a tlakových zariadení, či meranie emisií plyno...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Pezinok
Elektrotechnické zariadenia

Elektrotechnické zariadenia

Sme obchodno - montážna organizácia, ktorej nosnou oblasťou podnikateľskej činnosti sú dodávky, montáž,odborné prehliadky a odborné skúšky elektrotechnických zariadení vrátane servisu a ostatných služieb v tejto oblasti. Vedenie spoločnosti si hneď od založenia stanovilo medzi prvoradé ciele vybudov...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Bratislava
Montážna činnosť

Montážna činnosť

Montáž strojov, zariadení, technologických celkov, oceľových konštrukcií, elektro montáž, meranie a regulácia riadiaceho mechanizmu, skúšky zariadení pri montáži – nedeštruktívne skúšky, predkomplexné a komplexné skúšky zariadení, individuálne skúšky, zaškolenie obsluhy.

 • Cena: Cena ponuky
 • Lokalita: Hronec
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (revízie)

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (revízie)

Objekty bez nebezpečenstva výbuchu. Objekty s nebezpečenstvom výbuchu. Elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia. Bleskozvody.

 • Lokalita: Opatovce nad Nitrou
Prehliadky a skúšky plošín, priemyselných brán, zdvíhacích čiel na nákladných autách

Prehliadky a skúšky plošín, priemyselných brán, zdvíhacích čiel na nákladných autách

Ponúkame prehliadky a skúšky plošín, priemyselných brán, zdvíhacích čiel na nákladných autách.

 • Lokalita: Levice