Polohopisné a výškopisné plány

Ponúkame geodetické práce - polohopisné a výškopisné plány.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Spišská Nová Ves

Dalšie produkty dodávateľa

Vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb

  • Lokalita : Spišská Nová Ves

Geodetické a kartografické práce

  • Lokalita : Spišská Nová Ves

Zameranie podkladov pre GIS

  • Lokalita : Spišská Nová Ves

Geometrické plány

  • Lokalita : Spišská Nová Ves

Kontakt

Ing. Marián Mackovjak

Adresa
Za Hornádom 883/2, 052 01 Spišská Nová Ves
Web
http://www.geodetsnv.sk