PANZER - STROJE A ZARIADENIA PRE SPRACOVATEĹOV GUĹATINY

POKIAĽ NÁS OSLOVÍTE CEZ 123DOPYT, INFORMUJTE NÁS O TOM - ZÍSKATE OD NÁS NACENENIE ZADARMO !!! Firma W-IREX P.P. je vedúcim výrobcom pásových píl a piliarskej techniky v Poľsku. Zaoberá sa výrobou strojov ktoré používajú pílové pásy šírky 30 - 50 mm. Produkuje vysokokvalitné, sofistikované stroje, ktoré sú variabilné podľa potrieb zákazníkov a ktoré si nájdu uplatnenie najviac u malých a stredne veľkých producentov reziva a drevárskych výrobkov. Poukážme si na niektoré pozitívne efekty ktoré sú spojené s výrobkami WIREX: - minimálne úpravy plochy a tým aj nízke náklady pri úprave plochy na umiestnenie stroja - nie sú potrebné výdaje na inštaláciu novej, alebo rozšírenie existujúcej trafostanice. Naše stroje majú nízky inštalovaný príkon a môžu byť prevádzkované všade, kde je prívod elektrického prúdu - okamžité sprevádzkovanie stroja po dodaní na miesto určenia - lepšia akosť reziva v porovnaní s ostatnými technológiami pílenia

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Komárno

Kontakt

Gabriel Piršel - PANZER

Adresa
Ul.gen.Klapku 22/13, 945 01 Komárno
Web
http://www.panzer.sk