Vrtné práce

Realizujeme vrtnými súpravami ZIF 650 , URB - 2.5A, FRASTE Multidrill ML, LS 25, penetračná súprava BOROS. Podľa geologických podmienok používame tieto spôsoby vŕtania : jadrové vŕtanie pomocou tvrdokovových koruniek priemeru 76 až 300 mm, plnoprofilové vŕtanie valivým dlátom do priemeru 311mm, vŕtanie systémom WIRE-LINE vŕtanie ponorným kladivom. Realizované vrty podľa účelu využitia: inžinierskogeologické prieskumné vrty, hydrogeologické prieskumné vrty, vŕtané pilóty a mikropilóty pre zakladanie stavieb, vrty pre tepelné čerpadlá (VODA-VODA, ZEM-ZEM ) do hĺbky 200 m, subhorizontálne odvodňovacie vrty, monitorovacie vrt, odplyňovacie vrty na skládkach odpadov, štruktúrne prieskumné vrty do 300 m.

Prejsť na web dodávateľa
 • Lokalita : Fulianka

Zaujímavé produkty iných firiem

Farmácia a zdravotníctvo - EL spol

Farmácia a zdravotníctvo - EL spol

Naša firma Vám ponúka naše služby pre farmáciu a zdravotníctvo. Farmaceutické skúšanie liekov, liečiv, produktov a pomocných látok určené pre výrobcov a distributérov liekov.

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita : Spišská Nová Ves
 • Telefón : +421905493317
 • Web: http://www.elsro.sk
Analýza vôd

Analýza vôd

Kontrola kvality pitnej vody pre individuálne aj hromadné zásobovanie, analýzy prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, analýzy prírodných minerálnych vôd, pramenitých vôd a balených pitných vôd.

Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Podrobná analýza súčasného stavu Žp, porovnanie s požiadavkami noriem, spracovanie audítorského denníka - komunikácia s poverenými osobami firmy, zhodnotenie získaných poznatkov - stanovenie vplyvu predmetnej činnosti na Žp, ale aj vplyv Žp na predmetnú činnosť atď.

Reality - Deal real estate, s. r. o.

 • Lokalita : Liptovský Mikuláš

Vŕtanie studní Horváth

 • Lokalita : Zeleneč

Umelé osvetlenie Sorealis

 • Lokalita : Bratislava
Laboratórne služby

Laboratórne služby

Naša spoločnosť Vám ponúka: • Laboratórne služby (akreditované SNAS podľa ISO/IEC 17025:2005): skúšanie a analýzy vzoriek a materiálov: požívatín, potravín a krmív, všetkých druhov vôd, farmaceutických surovín a liečiv, chemických látok a priemyselných výrobkov, hnojív, odpadov, pôd a geologic...

 • Cena: podľa objednávky
 • Lokalita : Spišská Nová Ves
 • Telefón : +421905493317
 • Web: http://www.elsro.sk
Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

Pri vypracovávaní Poh, pri vypracovávaní prevádzkového poriadku, pri riešení spôsobu zneškodňovania (zhodnocovania) odpadov, legislatíva a normy v odpadovom hospodárstve.

Projektová činnosť

 • Lokalita : Bratislava

Oceľové konštrukcie - KonarskyPalovic

 • Lokalita : Bratislava-Čunovo

Výroba stavebných hmôt

 • Lokalita : Bratislava-Čunovo

Životné prostredie - EL spol.

 • Lokalita : Spišská Nová Ves

Autoservis JASKY

 • Lokalita : Trenčín

Zemné práce Horváth

 • Lokalita : Zeleneč

Uzemňovacie siete

 • Lokalita : Bratislava

Bleskozvody od Soleralis

 • Lokalita : Bratislava

Kontakt

GEOTRANS Prešov, s.r.o.

Adresa
Fulianka 141, 082 12 Fulianka
Web
http://www.geotrans.sk