NOBASIL PTN

Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien. Materiál je predurčený na aplikáciu do ťažkých plávajúcich podláh na elimináciu kročajového hluku. Je vhodný do miestností s nižším prevádzkovým zaťažením, pričom roznášaciu vrstvu musí tvoriť armovaná krycia betónová vrstva v hrúbke min. 50 mm.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Nová Baňa

Dalšie produkty dodávateľa

Výroba atypických výrobkov

  • Lokalita : Nová Baňa

NOBASIL PÁS

  • Lokalita : Nová Baňa

Tepelné izolácie

  • Lokalita : Nová Baňa

Čistenie potrubí

  • Lokalita : Nová Baňa

NOBASIL MPN

  • Lokalita : Nová Baňa

Kontakt

Nobizol, spol. s r.o.

Adresa
Nad Hrádzou 724, 968 01 Nová Baňa
Web
http://www.nobizol.sk