Výroba atypických výrobkov

Podstatnou činnosťou našej firmy je výroba neštandartných a atypických výrobkov. Navrhujeme a vyrábame spádové a dvojspádové dosky a atikové kliny na ploché strechy z Nobasilu a aj z polystyrénu. Lamely z Nobasilu na fasády aj do dverí. Výrobky kašírované hliníkovou fóliou alebo nízkogramážnou rohožou. Tvarovky presných rozmerov do pecí, solárnych kolektorov, alebo na iné použitie. Pripravujeme vlastnú výrobu komínových tvaroviek a vyrezávaných potrubných púzdier (skruží).

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Nová Baňa

Dalšie produkty dodávateľa

Čistenie potrubí

  • Lokalita : Nová Baňa

NOBASIL PTN

  • Lokalita : Nová Baňa

Tepelné izolácie

  • Lokalita : Nová Baňa

NOBASIL PÁS

  • Lokalita : Nová Baňa

NOBASIL MPN

  • Lokalita : Nová Baňa

Kontakt

Nobizol, spol. s r.o.

Adresa
Nad Hrádzou 724, 968 01 Nová Baňa
Web
http://www.nobizol.sk