Komplexné architektonické a inžinierske služby

Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie pre územné konania, stavebné konania aj realizáciu stavieb.Od roku 2004 sa venujeme oblasti ochrany pred požiarmi.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Košice - mestská časť Staré Mesto

Fotogaléria

Zaujímavé produkty iných firiem

Odvodnenie, dažďová kanalizácia

Odvodnenie, dažďová kanalizácia

Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch je prirodzenou súčasťou riešenia každej nami riešenej projektovej dokumentácie. Okrem toho Vám ponúkame i samostatné riešenie odvodnenia spevnených plôch a území, vrátane návrhu dažďovej kanalizácie.

Križovatky

Križovatky

Ponúkame Vám vypracovanie projektovej dokumentácie pre všetky fázy investičnej prípravy. Podľa Vašej požiadavky sme pripravení riešiť projektovú dokumentáciu pre rekonštrukcie a výstavbu križovatiek na všetkých druhoch pozemných komunikácií : stykové, priesečné a okružné križovatky

Cesty

Cesty

Ponúkame Vám vypracovanie projektovej dokumentácie pre všetky fázy investičnej prípravy. Podľa Vašej požiadavky sme pripravení riešiť projektovú dokumentáciu pre rekonštrukcie a výstavbu nových ciest: cesty I., II. a III. triedy, miestne komunikácie, účelové komunikácie, poľné a lesné cesty.

Školenie systému BIM

  • Lokalita : Bratislava

Projektovanie elektrických zariadení

  • Lokalita : Vysoká nad Kysucou
Mosty

Mosty

Mostné objekty a priepusty sú prirodzenou súčasťou všetkých druhov komunikácií. Ponúkame Vám riešenie projektovej dokumentácie pre rekonštrukcie a výstavbu nových mostných objektov na pozemných komunikáciách.

Chodníky a cyklochodníky

Chodníky a cyklochodníky

Podľa Vašej požiadavky sme pripravení riešiť projektovú dokumentáciu pre rekonštrukcie a výstavbu nových chodníkov pre peších a cestičiek pre cyklistov.

Projekty metodikou BIM

  • Lokalita : Bratislava

Statika stavieb

  • Lokalita : Košice-Krásna

Kontakt

AIP projekt, s.r.o.

Adresa
Letná 10, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
Web
http://www.aipweb.sk