Komíny

Ponúkame frézovanie, vložkovanie a predaj nerezových komínov. Stavba nových nerezových komínov. Stavba krbov a krbových peci. Čistenie komínov. Kontrola komínov. Revízie komínov. KONTROLA KOMÍNA Skontrolujeme a odborne posúdime stav vášho komína a vystavíme vám doklad o jeho kontrole. ČISTENIE KOMÍNA Váš komín odborne vyčistíme a vystavíme vám doklad o potvrdenie akceptované poisťovňou. REVÍZIA KOMÍNA Posúdime vhodnosť spalinovej cesty s ohľadom na jej funkčnosť a súlad so stavebnou časťou. Na konci vám vystavíme doklad s preskúšaní komína. OPRAVA KOMÍNA Zabezpečíme odbornú opravu komína, v prípade že počas kontroly komína alebo revízie zistíme, že stav komína to vyžaduje. STAVBA TROJVRSTVOVÝCH NEREZOVÝCH KOMÍNOV Zabezpečujeme predaj a montáž trojvrstvových nerezových komínových zostáv a komínových vložiek. V ponuke máme dva druhy trojvrstvových nerezových komínov SLIM a IZOL. FRÉZOVANIE VLOŽKOVANIE KOMÍNOV Frézujeme všetky komíny. Ponúkame frézovanie komínov z materiálov – tehla, betón, šamot. Na vložkovanie používame certifikované nerezové vložky. STAVBA KRBOV Ponúkame opravu a stavbu nových krbov a krbových pecí. komora-kominarov-Slovenska. SME ČLENOM KOMORY KOMINÁROV SLOVENSKA

Prejsť na web dodávateľa
  • Cena: podľa cenníka
  • Lokalita : Liptovská Porúbka

Kontakt

TOUP, s. r. o.

Adresa
Liptovská Porúbka 321, 033 01 Liptovská Porúbka
Web
http://www.toup.sk/