Firmy (nájdených 41 firiem)

Ing. Marián Mackovjak

Adresa
Za Hornádom 883/2, 052 01 Spišská Nová Ves
E-mail
email  
Web
http://www.geodetsnv.sk
Telefón
+421948146239

Ponúkame geodetické a kartografické práce - geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb, polohopisné a výškopisné plány, zameranie inžinierskych sietí, zber údajov a budovanie GIS.

Produkty (nájdených 14 produktov)

Zameranie podkladov pre GIS

  • Lokalita : Spišská Nová Ves

Geometrické plány

  • Lokalita : Spišská Nová Ves

Geodetické a kartografické práce

  • Lokalita : Spišská Nová Ves

Geodetické práce

  • Lokalita : Košice

Činnosť firmy

  • Lokalita : Veľké Kapušany