DevContact.sk
| katalóg stavebných firiem a živnostníkov

Silnoprúdová elektrotechnika

František Bedinszky - EL.BEDI, Poľná 1418/20 , Gabčíkovo

Rozvodne a transformácie všetkých druhov a napätí do 400 kV, napájacie rozvody,vonkajšie vedenia 6 kV,22 kV a 35 kV, silnoprúdové motorické rozvody, vonkajšie a vnútorné osvetlenie, uzemňovacie siete.

Firma František Bedinszky - EL.BEDI
Adresa Poľná 1418/20, Gabčíkovo
Telefónne číslo +421 902 887 626
E-mailová adresa bedinszky@elektrobedi.sk

Fotogaléria

Zajímavé produkty jiných firem

PF, Rýchle PF

  • Lokalita: Bratislava

Aktívne Bleskozvody

  • Lokalita: Hubice

Ochutený nápoj Simkola

  • Lokalita: Bardejov

Návrh billboardov

  • Lokalita: Behynce

Preventa XY2C

  • Lokalita: Bratislava

Modicon M340

  • Lokalita: Bratislava

Kontaktný formulár