DevContact.sk
| katalóg stavebných firiem a živnostníkov

Komplexné služby v oblasti metrológie

Technospol Slovakia s.r.o., Mikovíniho 407/16 , Nitra

Ponúkame overenie, montáž, výmena a odpočty bytových a domových vodomerov pre TÚV a SV do DN 300, v prípade potreby zabezpečenie overenia presnosti a funkčnosti meradla.

Firma Technospol Slovakia s.r.o.
Adresa Mikovíniho 407/16, Nitra
Telefónne číslo +421 903 606 447
E-mailová adresa technospol@technospol.sk

Zajímavé produkty jiných firem

Kontaktný formulár