DevContact.sk
| katalóg stavebných firiem a živnostníkov

Úprava vody

AQUAPAL spol. s r.o., Farská 22 , Nitra

Technológie sú navrhované v automatickom režime tak, aby boli minimalizované požiadavky na obsluhu. Tým sa eliminuje ľudský faktor a prevádzkovateľovi sa šetria sa prevádzkové náklady. Zameranie v rámci úpravy vody sa sústreďuje jednak na úpravu pitnej vody a jednak na úpravu technologických vôd.

Firma AQUAPAL spol. s r.o.
Adresa Farská 22, Nitra
Telefónne číslo +421 907 775 593
E-mailová adresa aquapal@aquapal.sk

Fotogaléria

Kontaktný formulár