DevContact.sk
| katalóg stavebných firiem a živnostníkov

Elektromontážne práce

ELEKTROMONT TOPOĽČANY, s.r.o., Železničiarska ulica 6 , Topoľčany

Spoločnosť vznikla spojením ľudí s bohatou skúsenosťou v oblasti energetiky, riadiacej, prípravnej a realizačnej činnosti v roku 1991. Od tejto doby existujeme pod názvom Elektromont Topoľčany so širokým záberom elektromontážnej činnosti nízkeho a vysokého napätia rôznych technologických, priemyselných a obytných celkov. Postupom času a rozširovaním kvalifikácie sa záber našej činnosti rozširoval napríklad aj o práce vo výbušnom prostredí a práce na vysokom napätí. Vďaka kvalitným výrobkom a precíznej práce zamestnancov sme získali dôveru a spokojnosť zákazníkov. V súčasnej dobe sídlime vo vlastných priestoroch s vybudovaným auto parkom, mechanizačnými a meracími prostriedkami zabezpečujúcimi vykonávanie kvalitnej činnosti a predajňou elektroinštalačného materiálu. Nákupom nových, moderných technológií a ďalším zvyšovaním kvalifikácie máme snahu udržať si stabilné postavenie na trhu. V prípade záujmu o naše služby sa môžete u nás osobne informovať, radi Vám pomôžeme.

Firma ELEKTROMONT TOPOĽČANY, s.r.o.
Adresa Železničiarska ulica 6, Topoľčany
Telefónne číslo +421 38/532 03 94
E-mailová adresa info@elektromont.sk

Zajímavé produkty jiných firem

Altistart 22

  • Lokalita: Bratislava

Unity Pro

  • Lokalita: Bratislava

Automatika k bránam MakroPro

  • Lokalita: Košice

PowerSuite

  • Lokalita: Bratislava

Reklamné plachty

  • Lokalita: Behynce

Hodiny riadené signálom

  • Lokalita: Hliník nad Hronom

Návrh billboardov

  • Lokalita: Behynce

Kontaktný formulár