DevContact.sk
| katalóg stavebných firiem a živnostníkov

Hydrogeologický prieskum

GEOTRANS Prešov, s.r.o., Fulianka 141 , Fulianka

Vyhľadávanie zdrojov pitných a úžitkových vôd pre hromadné a individuálne zásobovanie, posúdenie kvality vôd na pitné účely, hydrogeologický prieskum pre tepelné čerpadlá (systém voda-voda), vŕtanie studní do hĺbky 200 m, návrhy pásiem hygienickej ochrany existujúcich a nových vodárenských zdrojov, odbery vzoriek vôd a ich laboratórne rozbory, čistenie a regenerácia vŕtaných studní, vŕtanie studní pre individuálne a hromadné zásobovanie, prieskum zdrojov minerálnych vôd.

Firma GEOTRANS Prešov, s.r.o.
Adresa Fulianka 141, Fulianka
Telefónne číslo +421 51/758 21 30, +421 903 904 742
E-mailová adresa licak@geotrans.sk

Fotogaléria

Zajímavé produkty jiných firem

Kontaktný formulár