DevContact.sk
| katalóg stavebných firiem a živnostníkov

Recyklácia a zhodnocovanie odpadov

Bratislavská recyklačná s. r. o., Slovnaftská 102 , Bratislava

Spoločnosť Bratislavská recyklačná s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva, spracovania, recyklácie a zhodnocovania komunálnych, priemyselných a stavebných odpadov, odvozu odpadov, zemných, búracích a výkopových prác. Svoje služby poskytuje regionálnym aj zahraničným a nadnárodným spoločnostiam ako aj domácim i zahraničným investorom, nadnárodným korporáciam a realitným developerom, ale aj stavebným firmám podnikajúcim v rozsahu malého a stredného podnikania. V rámci zabezpečenia komplexnej ponuky služieb sa spoločnosť zaoberá prevádzkovaním zariadení na zhodnocovanie odpadov a rekultiváciou skládok, betónových fundamentov, stavebnej sute, výkopovej zeminy, stavebného dreva, paletizačného materiálu a biomasy, ako aj priemyselných odpadov, pričom pre svojich klientov realizuje aj komplexné dodávky demolačných a búracích prác. Spoločnosť sa venuje triedeniu širokej škály odpadov na modernej triediacej linke, pričom poskytuje aj služby lisovania spracovaného materiálu. Výhodou ucelenej štruktúry podnikateľských aktivít spoločnosti je schopnosť zabezpečiť vlastnými prostriedkami komplexné služby v oblasti demolácie, zemných a výkopových prác spolu s odvozom a zhodnocovaním odpadov s ohľadom na neskorší predaj vysokokvalitného recyklátu. Spoločnosť disponuje najmodernejšími zariadeniami na zhodnocovanie odpadov, príslušným technologickým vybavením a širokým spektrom stavebnej mechanizácie. To jej umožňuje realizovať všetky druhy stavebných prác a činností vrátane spracovania stavebného odpadu s využitím vlastných kapacít a zdrojov, či už na mieste stavby zákazníka alebo v jednom z vlastných recyklačných stredísk spoločnosti.

Firma Bratislavská recyklačná s. r. o.
Adresa Slovnaftská 102, Bratislava
Telefónne číslo +421 905 864 168
E-mailová adresa martin.prevratil@vassal.sk

Zajímavé produkty jiných firem

Stavebná činnosť

  • Lokalita: Bratislava-Vajnory

Dažďová nádrž

  • Lokalita: Veľké Zálužie

Prenájom - Vysávač

  • Lokalita: Bratislava

Dvojradová mikroinjektáž

  • Lokalita: Bojnice

Prenájom - Čerpadlo ponorné

  • Lokalita: Bratislava

Búracie práce

  • Lokalita: Banská Bystrica

Kontaktný formulár