Milan Lacko - ELPOS

Spracovávanie elektro-projektov . Projekty rozvodov sieti NN, VO, vnútorné NN elektroinštalácie a rozvody v objektoch , el. rozvody pre umelé osvetlenie, chladiacu a tepelnú techniku, elektrické kúrenie, návrhy silových rozvádzačov, bleskozvodné a zemniace sústavy, silové prípojky NN


Odbory firmy

Zaujímavé produkty iných firiem

Kontakt

Adresa
Gen. Svobodu 80, 036 01 Martin