Ing. Lukáš Michalčák - Progres team

Projektujeme od roku 1991. RODINNÝ DOM Trnava, Modranka, Zelene č , Voderady, Suchá, Orešany, Smolenice, Krupá, Nahá č , Dobrá Voda, Dechtice, Kátlovce, Jaslovské Bohunice, Špa č ince, Malženice, Trakovice, Bu č any, Pe č e ň ady, Veľké Kostolany, Chtelnica, Nižná, Červeník, Madunice, Šulekovo, Hlohovec, Ostrov, Brestovany, Zavar ... • novostavba • rekonštrukcia, prístavba, nadstavba, podkrovie • statika na rodinný dom • osadenie typového projektu • garáž a rôzne iné stavby • vybavím stavebné povolenie POĽNOHOSPODÁRSKE STAVBY • hovädzí dobytok, ošípané, hydina – ustajnenie, výkrm, odchov, výbehy, • porážkarne • dojárne • komplexné farmy • sklady techniky, slamy, ve ľ koobjemových krmív, obilia, siláže, hnoja • hnojné hospodárstvo • jazdiarne pre kone, ustajnenie • nadzemné nádrže na PHM /pohonné hmoty/ • servisné haly OBČIANSKE STAVBY • agroturistické centrá PRIEMYSELNÉ STAVBY • výrobné objekty, spracovanie, sklady, ropné látky, dielne Toto všetko sme projektovali. A mnoho iného. A sme pripravení pomôcť aj vám.


Odbory firmy

Zaujímavé produkty iných firiem

Odvodnenie, dažďová kanalizácia

Odvodnenie, dažďová kanalizácia

Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch je prirodzenou súčasťou riešenia každej nami riešenej projektovej dokumentácie. Okrem toho Vám ponúkame i samostatné riešenie odvodnenia spevnených plôch a území, vrátane návrhu dažďovej kanalizácie.

Chodníky a cyklochodníky

Chodníky a cyklochodníky

Podľa Vašej požiadavky sme pripravení riešiť projektovú dokumentáciu pre rekonštrukcie a výstavbu nových chodníkov pre peších a cestičiek pre cyklistov.

Chodníky a cyklochodníky

  • Lokalita : Trenčín

Komplexné architektonické a inžinierske služby

  • Lokalita : Košice - mestská časť Staré Mesto

Komplexné architektonické a inžinierske služby

  • Lokalita : Košice - mestská časť Staré Mesto

Školenie systému BIM

  • Lokalita : Bratislava

Školenie systému BIM

  • Lokalita : Bratislava
Mosty

Mosty

Mostné objekty a priepusty sú prirodzenou súčasťou všetkých druhov komunikácií. Ponúkame Vám riešenie projektovej dokumentácie pre rekonštrukcie a výstavbu nových mostných objektov na pozemných komunikáciách.

Mosty

  • Lokalita : Trenčín
Cesty

Cesty

Ponúkame Vám vypracovanie projektovej dokumentácie pre všetky fázy investičnej prípravy. Podľa Vašej požiadavky sme pripravení riešiť projektovú dokumentáciu pre rekonštrukcie a výstavbu nových ciest: cesty I., II. a III. triedy, miestne komunikácie, účelové komunikácie, poľné a lesné cesty.

Cesty

  • Lokalita : Trenčín
Križovatky

Križovatky

Ponúkame Vám vypracovanie projektovej dokumentácie pre všetky fázy investičnej prípravy. Podľa Vašej požiadavky sme pripravení riešiť projektovú dokumentáciu pre rekonštrukcie a výstavbu križovatiek na všetkých druhoch pozemných komunikácií : stykové, priesečné a okružné križovatky

Križovatky

  • Lokalita : Trenčín

Kontakt

Adresa
Malženice 257, 919 29 Malženice
Web
http://www.progresteam.sk