JASKY s. r. o.

Navrhujeme koncepčné riešenia strojových celkov, ich častí alebo detailov. Pôsobíme v rôznych oblastiach priemyslu, kde môžu byť využité naše služby a know-how. Zákazníkom ponúkame vypracovanie návrhu stroja alebo zariadenia, prípravkov pre automobilový priemysel, vytvorenie koncepcie a finálnu 3D/2D výrobnú dokumentáciu. Pracujeme so SW Catia V5. Takisto poskytujeme poradenstvo pri vývoji a návrhu, konzultácie a technický dozor pri výrobe a montáži, koordináciu pri skúškach a nastaveniach až po finálne uvedenie do prevádzky. Špecializujeme sa aj na prototypový dizajn a neštandardné riešenia. Ponúkame to, čo nemôžete nájsť v úzko špecializovaných spoločnostiach.


Odbory firmy

Zaujímavé produkty iných firiem

Oceľové konštrukcie - KonarskyPalovic

  • Lokalita : Bratislava-Čunovo

Oceľové konštrukcie - KonarskyPalovic

  • Lokalita : Bratislava-Čunovo

Uzemňovacie siete

  • Lokalita : Bratislava

Uzemňovacie siete

  • Lokalita : Bratislava

Projektovanie trafostaníc

  • Lokalita : Bratislava

Projektovanie trafostaníc

  • Lokalita : Bratislava

Výroba stavebných hmôt

  • Lokalita : Bratislava-Čunovo

Výroba stavebných hmôt

  • Lokalita : Bratislava-Čunovo

Bleskozvody od Soleralis

  • Lokalita : Bratislava

Bleskozvody od Soleralis

  • Lokalita : Bratislava

Kontakt

Adresa
Východná 9A, 911 08 Trenčín
Web
http://www.jasky.sk