DevContact.sk
| katalóg stavebných firiem a živnostníkov

AG - EXPERT, s.r.o.

Bancíkovej 1/A, Bratislava

Odporúčaný záznam

Spoločnosť AG-EXPERT, s.r.o. zabezpečuje výkon správy pre vlastníkov budov a spoločenstvá vlastníkov bytov. V rámci neho zaobstaráva údržbu, opravy vnútorných a vonkajších spoločných priestorov, ako aj nevyhnutné právne, ekonomické a administratívne práce. Doteraz sme riešili 104 projektov obnovy domov so zateplením a pripravili podklady pre dotácie na odstránenie systémových porúch.

Kategórie firmy

Adresa Bancíkovej 1/A, Bratislava
Telefónne číslo +421 903 203 454
E-mailová adresa gubric@ag-expert.sk
IČO 35730595
IČ DPH SK2021383727

Kontaktný formulár