Gabriela Remenárová

Zaoberáma sa týmito činnosťami: 1. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb. (1) Jednoduché stavby sú a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie podkrovie, b) stavby na individuálnu rekreáciu, c) prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,


Odbory firmy

Zaujímavé produkty iných firiem

Rodinný dom RÁZTOKY

 • Lokalita : Dolný Kubín

Rodinný dom RÁZTOKY

 • Lokalita : Dolný Kubín

Rodinný dom SIGNÁL

 • Lokalita : Dolný Kubín

Rodinný dom SIGNÁL

 • Lokalita : Dolný Kubín

Dozor na stavbe

 • Lokalita : Banská Bystrica

Dozor na stavbe

 • Lokalita : Banská Bystrica

Inžinierska činnosť

 • Lokalita : Banská Bystrica

Inžinierska činnosť

 • Lokalita : Banská Bystrica

Rodinný dom HOLA

 • Lokalita : Dolný Kubín

Rodinný dom HOLA

 • Lokalita : Dolný Kubín

Stavebné poradenstvo

 • Lokalita : Banská Bystrica

Stavebné poradenstvo

 • Lokalita : Banská Bystrica

Rodinný dom RIBÍZ

 • Lokalita : Dolný Kubín

Rodinný dom RIBÍZ

 • Lokalita : Dolný Kubín

Rodinný dom KOCMÁL

 • Lokalita : Dolný Kubín

Rodinný dom KOCMÁL

 • Lokalita : Dolný Kubín

Kontakt

Adresa
Komenského, 14, 900 01 Modra
Web
http://www.projekty-gr.sk

Hľadáte nových zákazníkov?

Máme aktuálne 2.134 aktívnych dopytov, pre ktoré hľadáme dodávateľov. Zadajte číslo, zavoláme obratom späť.