DevContact.sk
| katalóg stavebných firiem a živnostníkov

ARGUSS, s.r.o.

Michalská 9, Bratislava

Odporúčaný záznam

Spoločnosť ARGUSS sa od roku 1994 profesionálne venuje nakladaniu s odpadmi. Ide najmä o zber, prepravu, spracovanie elektroodpadov, kontaminovaných zemín a iných kontaminovaných odpadov, zaolejovaných vôd, čistenie nádrži a likvidácia kalov z autoumyvárok, skartácia dokumentov, odstraňovanie azbestu zo stavieb, čistenie a dezinfekcia priestorov, kompostovanie.

Adresa Michalská 9, Bratislava
Telefónne číslo +421 2/554 216 42
E-mailová adresa arguss@arguss.sk
IČO 31365213
IČ DPH SK2020306024

Produkty firmy

Kontaktný formulár