DevContact.sk
| katalóg stavebných firiem a živnostníkov

Murovací systém Kablok

Ján Karovič, Lozorno 51 , Lozorno

Sústava murovacích tvárnic riešená tak, aby jej použitím bolo možné vytvoriť súvislé stenové konštrukcie s rovnakým podkladom pre tenkovrstvú omietku na celej ploche steny.

Firma Ján Karovič
Adresa Lozorno 51, Lozorno
Telefónne číslo +421 915 990 182
E-mailová adresa k.kubikova@karovic.sk

Fotogaléria

Zajímavé produkty jiných firem

Prírodné kamenivo

  • Lokalita: Rohožník

Doplnkové stavby

  • Lokalita: Bratislava

Vyrezávač guľatých otvorov

  • Lokalita: Dolná Breznica

Príchytka pásu úžľabia

  • Lokalita: Rišňovce

Zubová lišta

  • Lokalita: Bratislava

Lepiaci pás Combband 300

  • Lokalita: Rišňovce

Kontaktný formulár