Firmy (nájdených 283 firiem)

EL spol. s r.o.

Adresa
Radlinského 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves
E-mail
email  
Web
http://www.elsro.sk
Telefón
+421905493317

EL spol. s r.o. je súkromná firma založená v r. 1992. Zakladatelia firmy sú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v analytickej chémii, geochémii, environmentálnej chémii, biochémii, biológii a geológii. V priebehu niekoľkých rokov svojej existencie firma postupne diverzifikovala a rozšírila aktivity...

ELEKTRO-SERVIS MK, s.r.o.

Adresa
Myslavská 434/185, 040 16 Košice - Myslava
E-mail
email  
Web
http://www.elektro-servismk.sk
Telefón
+421556853126

Elekto-inštalečné práce, bleskozvody, projektové dokumentácie, odborné skúšky-revízie. Inteligentné inštalácie legrand beticino a celiane.

BALMIK s. r. o.

Adresa
Topoľová 781/5, 018 51 Nová Dubnica
E-mail
email  
Web
http://www.balmik.sk
Telefón
+421905182328, +421911830977

Sme spoločnosť, ktorá má dlhé a bohaté skúsenosti v oblasti elektromontážnych prác a elektroinštalácie. Tiež Vám ponúkame revízie elektrických zariadení, projekty elektroinštalácií, technologické projekty, konštrukciu elektrických zariadení a strojov, generálne opravy strojových zariadení.

Elšpec H.L., s.r.o.

Adresa
Nitrianska 115, 940 67 Nové Zámky
E-mail
email  
Web
http://www.elspec.sk/
Telefón
+421907718784

Elšpec H.L. s.r.o. je oprávnená vzdelávacia organizácia v oblasti ochrany práce v zmysle zák. 125/2006 Z.z. Poskytujeme vzdelávacie služby v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z.,vyhl. č. 356/2007 Z.z. a zák. č. 124/2006 Z.z. Organizujeme odborné prípravy (školenia) pre elektrotechnikov §21-§24, pracovníkov...

Fan group s.r.o.

Revízny technik.Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených techni...

JTB, s. r. o.

Naša spoločnosť ponúka odborné prehliadky, odborné skúšky a revízie vy...

K-KONTROL, spol. s r.o.

K-Kontrol, spol. s r.o. bola založená v roku 1999 ako organizácia dodá...

Cerot, s.r.o. skúšobné laboratórium

CEROT SKTC-144, Notified Body 1298 Slovenské testovacie a certifikačn...

GEOTIP, s. r. o.

GEOTIP, s. r. o. je odborná realizačná a konzultačná spoločnosť s pôso...

MODACO s.r.o.

Spoločnosť sa zaoberá predajom, montážou a servisom vykurovacej techni...

Václav Hudák - ORPLYN

Hlavným predmetom činnosti je montáž,oprava a údržba plynových zariade...

Ing. Miroslav Sochna

Skúšky a revízie plynových a tlakových zařízení.

INSET s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Monitoring, diagnostika, zaťažovacie skúšky a prieskum stavebných konš...

Ladislav Zápalka

Ponúkam elektromontážne práce, revízie, revízne skúšky a elektro práce...

Ing. Adrián Pažitný TEMPERING

Firma ponúka odborné priehladky a skúšky tlakových a plynových zariade...

Sergej Mudrák-ELEKTRO S.M.

Hlavnými podnikateľskými činnosťami sú výroba, odborné prehliadky a o...

Marek Kurka

Zameriavame sa na elektroinštalačné práce a tiež na odborné prehliadky...

REVIZ.EZ s.r.o.

Ponúkame elektroinštalácie do 1000V, odborné prehliadky a skúšky (reví...

Ladislav Zárecký

Zabezpečíme kvalitne a na úrovni kompletnú starostlivosť o kanalizácie...

ARMONT PLUS, s. r. o.

Zabezpečovacie a kamerové systémy, verejné osvetlenia, odborné prehlia...

Ivan Bicko SERVIS PLYNOSPOTREBIČOV

Poskytujem montáž, opravu, odborné prehliadky a skúšky a údržbu plynov...

ERMEX, spol. s r. o.

Vykonávame komplexné odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) ele...

FIP s. r. o.

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických za...

Peter Sabolík

Realizujem revízie elektrických zariadení, odborné prehliadky a skúšky...

Martin Maťko MD-Elektro

Pracujeme v oblasti elektro-inštalačných prác, bleskozvody, montáž, se...

Ing. Alexius Klinda - KALEX

Ponúkame elekto-inštalačné práce, bleskozvody, projektové dokumentácie...

PS ELEKTRO, s.r.o.

Projekty elektro OPaOS elektro (revízie) Montáž a oprava elektroinšt...

BONEPO, s.r.o.

Odborné prehliadky, odborné skúšky, revízia a oprava plynových zariade...

Ing. Michal Gašper - montáž technológie

Revízia, odborné prehliadky, odborné skúšky, servis: tlakových zariade...

Jozef Kliha

Zabezpečujem odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bles...

Pavol Oravec - REKOM

Odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení, Revízie p...

ECOM - Tech, spol. s r.o.

Inžinierska činnosť v tepelnej technike a v energetike. Odborné prehli...

Plynári s. r. o.

Služby: - montáž plynových prípojok, montáž plynových domových rozvod...

Ján Fabian

Služby: - elektromontáž - údržba - oprava, revízie elektro zariade...

DIAFAN, s.r.o.

Firma vykonáva projektovanie, montáž, opravu, údržbu, odborné prehliad...

Juraj Mrákava

Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov.

Marián Ďuračka ELM

Poskytujeme elektroinštalačné a elektromontážne práce, odborné prehlia...

Jozef Džubák, TIP TOP

Robíme montáž, rekonštrukciu, opravu, údržbu, odborné prehliadky a odb...

Michal Čeklovský

Naša spoločnosť vykonáva elektroinštalačné práce, bleskozvody, projekt...

Tibor Šafárik

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových z...

Ing. Peter Jambor - JMB Services

Robíme odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zar...

Peter Smrek

Špecializujeme sa na elektroinštalačné a elektromontážne práce. Vykoná...

Jozef Hlobík

Realizujem odborné prehliadky a odborné skúšky ektrických zariadení a ...

Stanislav Kukla Elektrik s.f.

Projekty elektrických zariadení a bleskozvodov, odborné prehliadky a s...

Miroslav Baláž ELEKTRIC

Elektroinštalačné práce, bleskozvody, elektrické kúrenie, prípojky nn,...

Ing. Štefan Pataky

Zaoberáme sa elektroinštalačnými prácami. Poskytujeme montáž, opravu, ...

Pavol Opáleník - PROXIMA

Poskytujeme montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúš...

Daniel Moravec

Realizujeme opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených te...

Peter Matula - VENTIL-SERVIS

Hlavným predmetom činnosti sú odborné prehliadky a skúšky tlakových a ...

Igor Janovský Revi-tech

Spoločnosť vykonáva opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhrad...

Produkty (nájdených 129 produktov)

Výťahy - servis, odborné prehliadky a odborné skúšky

Výťahy - servis, odborné prehliadky a odborné skúšky

Poskytujeme kompletný servis výťahov v základnej, rozšírenej a komplexnej ponuke. Určení pracovníci na vykonávanie servisu sú vybavení servisnými vozidlami s potrebnými náhradnými dielami. Uvedenú činnosť zabezpečujeme pracovníkmi s dobrými odbornými znalosťami s príslušnou kvalifikáciou, dávajúcich...

Revízna činnosť - odborné prehliadky a odborné skúšky Ez

Revízna činnosť - odborné prehliadky a odborné skúšky Ez

Ponúkame svojim zákazníkom v tejto oblasti komplexný profesionálny servis podložený dlhoročnými skúsenosťami - výkon revízie elektrických zariadení - odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 22 kV v objektoch triedy A bez nebezpečenstva a triedy B s nebezpečenstvom výbuchu.

Laboratórne služby

Laboratórne služby

Naša spoločnosť Vám ponúka: • Laboratórne služby (akreditované SNAS podľa ISO/IEC 17025:2005): skúšanie a analýzy vzoriek a materiálov: požívatín, potravín a krmív, všetkých druhov vôd, farmaceutických surovín a liečiv, chemických látok a priemyselných výrobkov, hnojív, odpadov, pôd a geologic...

 • Cena: podľa objednávky
 • Lokalita: Spišská Nová Ves
 • Telefón: +421905493317
 • Web: http://www.elsro.sk
Revízie elektrických zariadení

Revízie elektrických zariadení

Zabezpečujeme odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení do 52 kW.

 • Lokalita: Dubnica nad Váhom

Dodávka, montáž a revízie bleskozvodov

Ponúkame dodávku, montáž a revízie bleskozvodov (odborné skúšky a prehliadky bleskozvodov).

 • Lokalita: Trnava
Revízny technik

Revízny technik

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických. Pre viac informácii a ponuku našich služieb nás neváhajte kontaktovať. Mobil:0903/729 525, e-mail: pfoptik@gmail.com

 • Lokalita: Naháč
Revízny technik

Revízny technik

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických. Pre viac informácii a ponuku našich služieb nás neváhajte kontaktovať. Mobil:0903/729 525, e-mail: pfoptik@gmail.com

 • Lokalita: Naháč
Revízny technik

Revízny technik

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických. Pre viac informácii a ponuku našich služieb nás neváhajte kontaktovať. Mobil:0903/729 525, e-mail: pfoptik@gmail.com

 • Lokalita: Naháč
Montáž, opravy a servis LPG

Montáž, opravy a servis LPG

Montáž, opravy, servis, skúšky a technické kontroly plynového zariadenia na LPG.

 • Lokalita: Lastomír
Skúšky elektrických zariadení

Skúšky elektrických zariadení

Medzi ďalšie služby patrí zhotovanie realizačnej projektovej dokumentácia a odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení do 1000V.

 • Lokalita: Strážske
Inžinierska činnosť pri získavaní povolení súvisiacich so stavbou

Inžinierska činnosť pri získavaní povolení súvisiacich so stavbou

Inžinierska činnosť pri získavaní povolení súvisiacich so stavbou (EIA, ÚR, SP a kolaudácia). Spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o.zabezpečuje odborné služby v oblasti investičnej výstavby, predovšetkým projektový management, ktorý zabezpečuje komplexné riadenie projektu od akvizície pozemku, cez prípadové...

 • Lokalita: Bratislava
Projektový management

Projektový management

Riadenie projektu po stránke technickej, časovej, kvalitatívnej a finančnej. Spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o.zabezpečuje odborné služby v oblasti investičnej výstavby, predovšetkým projektový management, ktorý zabezpečuje komplexné riadenie projektu od akvizície pozemku, cez prípadové štúdie, vybaveni...

 • Lokalita: Bratislava
Zabezpečenie generálnych stavebných dodávok

Zabezpečenie generálnych stavebných dodávok

Spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o.zabezpečuje odborné služby v oblasti investičnej výstavby, predovšetkým projektový management, ktorý zabezpečuje komplexné riadenie projektu od akvizície pozemku, cez prípadové štúdie, vybavenie povolení až po samotnú výstavbu a odovzdanie projektu do užívania konečnému ...

 • Lokalita: Bratislava
Odborné prehliadky elektrického zariadenia

Odborné prehliadky elektrického zariadenia

Ponúkame Vám odborné prehliadky a odborné skúšky elektrického zariadenia, odstraňovanie závad z odborných prehliadok a skúšok a tiež pravidelnú údržbu elektrického zariadenia.

 • Lokalita: Bratislava - Karlova Ves
Logo firmy

Servis výťahov

Ponúkame záručný a pozáručný servis, vyprosťovanie osôb zabezpečené non-stop, opravy a mazania, odborné skúšky ale aj odborné prehliadky.

 • Lokalita: Bratislava
Revízie a skúšky

Revízie a skúšky

Firma ponúka a zabezpečuje revízie a skúšky tlakových, plynových, zdvíhacích a elektrických zariadení.

 • Lokalita: Levice
Oprava, servis a rekonštrukcia tvárniacich strojov

Oprava, servis a rekonštrukcia tvárniacich strojov

Základnou činnosťou našej firmy je oprava, servis a rekonštrukcia tvárniacich strojov - lisov. Súčasťou firmy je aj nákup a predaj použitých tvárniacich strojov ako aj predaj strojov po oprave. Stroje ponúkané našou firmou sú kvalitné a cenovo dostupné. Kvalitu opravy lisov zaručujú naši pracovníci ...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Seňa
Elektrotechnické zariadenia

Elektrotechnické zariadenia

Sme obchodno - montážna organizácia, ktorej nosnou oblasťou podnikateľskej činnosti sú dodávky, montáž,odborné prehliadky a odborné skúšky elektrotechnických zariadení vrátane servisu a ostatných služieb v tejto oblasti. Vedenie spoločnosti si hneď od založenia stanovilo medzi prvoradé ciele vybudov...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Bratislava
Montážna činnosť

Montážna činnosť

Montáž strojov, zariadení, technologických celkov, oceľových konštrukcií, elektro montáž, meranie a regulácia riadiaceho mechanizmu, skúšky zariadení pri montáži – nedeštruktívne skúšky, predkomplexné a komplexné skúšky zariadení, individuálne skúšky, zaškolenie obsluhy.

 • Cena: Cena ponuky
 • Lokalita: Hronec
Odborné prehlidky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov

Odborné prehlidky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov

OPaS el. zariadení a bleskozvodov NN v budovách triedy AE2. Realziácia následných opráv po zistených závadách.

 • Lokalita: Sečovce
Revízny technik

Revízny technik

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických. Pre viac informácii a ponuku našich služieb nás neváhajte kontaktovať. Mobil:0903/729 525, e-mail: pfoptik@gmail.com

 • Lokalita: Naháč
Revízny technik

Revízny technik

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických. Pre viac informácii a ponuku našich služieb nás neváhajte kontaktovať. Mobil:0903/729 525, e-mail: pfoptik@gmail.com

 • Lokalita: Naháč
Odborné prehliadky a odborné skúšky

Odborné prehliadky a odborné skúšky

Vyhradených technických zariadení elektrických VN a NN, vyhradených technických zariadení plynových, vyhradených technických zariadení tlakových, vyhradených technických zariadení zdvíhacích a výťahov, revízie hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov, revízie komínov.

 • Lokalita: Banská Bystrica
logo

Odborné skúšky a revízie

Poskytujeme služby v obore odborných skúšok a revízií.

 • Lokalita: Prievidza
Kurzy

Kurzy

Prípravné kurzy na úradné skúšky a periodické skúšky (po dvoch rokoch) pre úradných zváračov podľa STN EN 287 – 1.

 • Lokalita: Banská Bystrica
Výroba rozvádzačov

Výroba rozvádzačov

Výroba rozvádzačov, riadiacich pultov, skríň a iné. Vystavenie osvedčenia o vykonaní kusovej skúšky a vyhlásenia o zhode.

 • Lokalita: Žihárec
Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie

Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie

Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie na všetkých úrovniach projektu, predovšetkým projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, vykonávacie projekty, projekty skutočného vyhotovenia. Spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o.zabezpečuje odborné služby v oblasti investičnej výstavby, predovše...

 • Lokalita: Bratislava
Výkon činnosti stavebného dozoru

Výkon činnosti stavebného dozoru

Spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o.zabezpečuje odborné služby v oblasti investičnej výstavby, predovšetkým projektový management, ktorý zabezpečuje komplexné riadenie projektu od akvizície pozemku, cez prípadové štúdie, vybavenie povolení až po samotnú výstavbu a odovzdanie projektu do užívania konečnému ...

 • Lokalita: Bratislava
Logo firmy

Kontroling a merania

V ponuke kontrola zhutnenia zemín a sypanín pre dopravné a pozemné stavby, geotechnický monitoring, zaťažovacie skúšky mikropilót aj veľkopriemerových pilót a tiež ontrolné a preukazné skúšky zemných kotiev.

 • Lokalita: Žilina
Logo firmy

Rekonštrukcie, opravy, revízie

Ponúkame Vám rekonštrukcie, opravy či revízie vyhradených plynových zariadení odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení a tiež vykonanie stavieb a poddodávok.

 • Lokalita: Golianovo
Logo firmy

Technické poradenstvo

Medzi služby firmy patrí aj kompletné technické poradenstvo. Rovnako ponúka aj odborné prehliadky a skúšky.

 • Lokalita: Bratislava
Technické revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky pre tlakové zariadenia

Technické revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky pre tlakové zariadenia

Vykonávame technické revízie, odborné prehliadky, odborné skúšky pre rôzne tlakové zariadenia - tlakové nádoby a kotle, regulačné stanice plynu a rozvody plynu. výnimkou nie sú tlakové skúšky a skúšky tesnosti. Súčasťou sú i pravidelné prehliadky kotlov a tlakových zariadení, či meranie emisií plyno...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Pezinok
Popis obrázku

Komplexné služby v oblasti výroby z nerezovej a uhlíkovej ocele

Technos, a.s. je inžiniersko-dodávateľská spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti výroby z nerezovej a uhlíkovej ocele. Ponúka vlastné konštrukčné riešenia, vypracovanie projektu, výkresovej a projektovej dokumentácie, technologického postupu, výrobu, skúšky (PKV a KV), certifikáciu, ...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Hronec
Odborné prehliadky, revízne činnosti a skúšky zariadení bez obmedzenia napätia

Odborné prehliadky, revízne činnosti a skúšky zariadení bez obmedzenia napätia

Ponúkame odborné prehliadky, revízne činnosti a skúšky el. zariadení bez obmedzenia napätia.

 • Lokalita: Lozorno
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariedení

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariedení

Ponúkame odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariedení.

 • Lokalita: Spišská Nová Ves