Firmy (nájdených 78 firiem)

ALS SK, s.r.o.

Adresa
Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota
E-mail
email  
Web
http://www.alsglobal.sk/potraviny
Telefón
+421475811617

Laboratórne analýzy a rozbory v potravinárstve, poľnohospodárstve a vodohospodárstve.

AQUASECO s.r.o.

Adresa
Bernolákovská 18/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji
E-mail
email  
Web
https://www.aquaseco.sk/
Telefón
+421911171091

AQUASECO je hydrochemické akreditované laboratórium so sídlom v Ivanke pri Dunaji, ktoré vzniklo v roku 1991. Vykonávame odbery a rozbory odpadových vôd, pitných vôd, bazénových vôd, povrchových vôd, vôd na kúpanie, vôd po úprave. Kontrolu účinnosti sterilizačných zariadení a autokláv na základe cer...

Chem expres, s.r.o.

Adresa
Janka Kráľa 988/12, 956 33 Chynorany
E-mail
email  
Telefón
+421918631619

Chemické čistenie energetických zariadení (kotly, kompresory, výmenníky, chladiace veže) od vodného kameňa. Predaj bakteriálnych zmesí do septikov. Chemické čistenie energetických zariadení + ozónové čistenie a ultrazvukové čistenie. Ošetrovanie energetických zariadení modernými chemikáliami. Predaj...

Danum, s.r.o.

Adresa
Bottova2899/1, 945 01 Komárno
E-mail
email  
Web
https://www.danum.sk/
Telefón
+421919451252

Dodávka, montáž a servis filtrov a zariadení na úpravu vôd pre domácnosti, bytové a polyfunkčné domy aj priemysel.

EL spol. s r.o.

Adresa
Radlinského 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves
E-mail
email  
Web
http://www.elsro.sk
Telefón
+421905493317

EL spol. s r.o. je súkromná firma založená v r. 1992. Zakladatelia firmy sú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v analytickej chémii, geochémii, environmentálnej chémii, biochémii, biológii a geológii. V priebehu niekoľkých rokov svojej existencie firma postupne diverzifikovala a rozšírila aktivity...

VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o.

Adresa
Radlinského 9, 811 07 Bratislava
E-mail
email  
Web
http://www.vodnezdrojesk.sk
Telefón
+421911345683

Spoločnosť VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA s.r.o. pri svojom vzniku v roku 1995 nadviazala na viac ako 30-ročnú tradíciu bývalého štátneho podniku Vodné zdroje Bratislava v oblasti vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia. Hlavnými činnosťami spoločnosti sú hydrogeologický prieskum, geologický prie...

Produkty (nájdených 134 produktov)

Farmácia a zdravotníctvo - EL spol

Farmácia a zdravotníctvo - EL spol

Naša firma Vám ponúka naše služby pre farmáciu a zdravotníctvo. Farmaceutické skúšanie liekov, liečiv, produktov a pomocných látok určené pre výrobcov a distributérov liekov.

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita : Spišská Nová Ves
 • Telefón : +421905493317
 • Web: http://www.elsro.sk
Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

Pri vypracovávaní Poh, pri vypracovávaní prevádzkového poriadku, pri riešení spôsobu zneškodňovania (zhodnocovania) odpadov, legislatíva a normy v odpadovom hospodárstve.

Analýza vôd

Analýza vôd

Kontrola kvality pitnej vody pre individuálne aj hromadné zásobovanie, analýzy prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, analýzy prírodných minerálnych vôd, pramenitých vôd a balených pitných vôd.

Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Podrobná analýza súčasného stavu Žp, porovnanie s požiadavkami noriem, spracovanie audítorského denníka - komunikácia s poverenými osobami firmy, zhodnotenie získaných poznatkov - stanovenie vplyvu predmetnej činnosti na Žp, ale aj vplyv Žp na predmetnú činnosť atď.

Vrtné práce

 • Lokalita : Fulianka

Hydrogeologický prieskum

 • Lokalita : Fulianka

Chemické čistenie

 • Lokalita : Topoľčany

Úprava vôd

 • Lokalita : Bratislava

GEOTRANS Prešov, s.r.o.

 • Lokalita : Fulianka

Veľké pozemky na predaj !

 • Lokalita : Kordíky

AAA – Freelance (preklady a tlmočenie)

 • Lokalita : Spišská Nová Ves

Úprava vody

 • Lokalita : Nitra

Čerpacie skúšky

 • Lokalita : Kuchyňa

Hydrogeológia

 • Lokalita : Kuchyňa

Studne

 • Lokalita : Kuchyňa

Rozvádzače

 • Lokalita : Trnava

Polyfosfát kryštály 10/20

 • Lokalita : Michalovce